Monday, February 27, 2017

"मराठी"


जन्म घेतला ज्या मातीत
ती आयुष्याची सुरुवात मराठी......

बोललो शब्द पहिला
ती बोबडी बात मराठी......

चाललो पकडून हात
ती लाभली साथ मराठी......

चांदोमामा च्या सोबतीत गेली
ती चांदणी रात मराठी......

गुणगुणलो जे पहिले गीत
ते सुरेल गात मराठी.......

गुरुजनांनी शिकवला पाठ
तो पहिला पाठ मराठी......

आई वडिलांनी दाखवलेली
ती माणुसकीची वाट मराठी......

आयुष्याच्या सुंदर वळणावर
ती अंगावर चढवलेली कात मराठी......

विसरून साऱ्या जाती पाती
ती लक्षात ठेवली जात मराठी......
ती लक्षात ठेवली जात मराठी......

आपल्या सर्वांना मराठी भाषा दिनाच्या मराठीमय शुभेच्छा

- डॉ. संदीप सोमेश्वर टोंगळे.